Gửi bài viết tới BigCoin

Cách nạp tiền trên Bitfx365

hoatracy  14/09/2020

Đối với tài khoản demo thì bạn không cần phải nạp tiền. Đối với tài khoản thật, bạn cần phải nạp tiền trước để giao dịch. Hiện tại, chúng tôi chấp nhận USDT, BTC và...