Gửi bài viết tới BigCoin

Carboneum – giải pháp giao dịch tiền mã hóa mới cho các nhà đầu tư

Alice  20/06/2018

Trong thời đại bùng nổ công nghệ tiền mã hóa trên toàn cầu thì việc xây dựng các nền tảng cho việc giao dịch mua bán loại tài sản này là điều vô cùng thiết...

[ICO REVIEW] Carboneum là gì? Nền tảng giao dịch xã hội dân chủ hóa

Alice  16/06/2018

Đội ngũ Carboneum đang tạo ra một giao thức mở và một nền tảng dân chủ hóa cho giao dịch xã hội trên nền tảng của blockchain ICON. Dự án nhằm phát triển một mạng...