Gửi bài viết tới BigCoin

“Chain-ging the World” - ChainUP tổng kết hội thảo tại Malaysia và Vietnam

admin  24/12/2019

19/12/ 2019 - Ngày mà ChainUP đã kết thúc thành công Tour hội nghị châu Á vào ngày 16/12/ 2019 và ngày 19 /12/ 2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia và Hà Nội, Việt Nam. Buổi...