Gửi bài viết tới BigCoin

Charlie Shrem: Mặc kệ sự biến động hãy cứ hold Bitcoin trong 5 năm

Alice  05/09/2018

Charlie Shrem – nhà đầu tư ủng hộ Bitcoin từ thuở ban đầu cho rằng, những người mới bước chân vào thị trường crypto nên đầu tư vào một trong những đồng coin top đầu...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain