Gửi bài viết tới BigCoin

Bitcoin đã sẵn sàng để test ở mức giá $12.000

StevenPalley  22/02/2018

Đây là mức cao nhất trong ba tuần, và từ góc độ kỹ thuật, đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới Bitcoin có vẻ sẽ có bài kiểm tra điểm uốn trong dài...