Gửi bài viết tới BigCoin

Công ty CNTT toàn cầu Cisco Systems mở trung tâm phát triển công nghệ tại Singapore

Christina  26/02/2019

Công ty công nghệ và công nghệ thông tin quốc tế Cisco Systems đã mở một Trung tâm đồng sáng tạo tại Singapore. Cisco có 14 trung tâm trên toàn thế giới, CTO Cisco - Dave...