Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] Cognida là gì? Cầu nối giữa doanh nghiệp truyền thống và blockchain?

Alice  30/06/2018

Cognida là một blockchainbất khả xâm phạm cho phép các doanh nghiệp lưu trữ tài sản dữ liệu của họ trên các blockchains khác nhau trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của dữ...