Gửi bài viết tới BigCoin

MXC là gì? Tổng quan về dự án MXC

Linh  16/05/2020

IoT đang ngày càng phát triển dẫn tới nhu cầu về một mạng lưới chuyên biệt tập trung vào truyền tải dữ liệu càng càng lớn. MXProtocol hướng tới giới thiệu thế hệ tiếp theo...

Blockstack là gì - nền tảng máy tính phân cấp

admin  04/06/2019

Được phát triển bởi công ty Blockstack PBC, Blockstack là một nền tảng mạng máy tính phân cấp và một hệ sinh thái ứng dụng. Không chỉ phát triển các giao thức lõi và công...