Gửi bài viết tới BigCoin

Đây là lí do vì sao Bitcoin không phải là một trò lừa, cũng chẳng phải là một bong bóng

dangthang  24/02/2018

Bitcoin là trò lừa ư? Bitcoin là bóng nước ư? Câu trả lời nằm trong bài viết này.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain