Gửi bài viết tới BigCoin

[Tin tức 12/02] Mastercard, Binance X và Ripple's Xpring tham gia Liên Minh Giáo Dục Blockchain

linh  12/02/2020

Mastercard, Binance X và Ripple's Xpring giờ đây đã tham gia liên minh giáo dục blockchain, nhằm hỗ trợ giáo dục, để đảm bảo nắm rõ các kỹ năng, kết nối và kiến ​​thức cần...

[Tin tức 18/11] Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tư blockchain mới

linh  18/11/2019

Nửa ngày qua thị trường tiền điện tử và lĩnh vực blockchain đã cho chúng ta thấy khá nhiều điểm mới mẻ. Đặc biệt là tin tức Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la...