Gửi bài viết tới BigCoin

Blocknet là gì? Tìm hiểu về đồng tiền mã hóa Block

StevenPalley  24/02/2018

Blocknet (BLOCK) là một cải tiến mang tính cách mạng trong ngành công nghệ mã hoá, nó là một giao thức peer-to-peer (mạng ngang hàng) thực giữa các nút trên các nền tảng Blockchain khác nhau. Đây là nền...

BridgeCoin là gì?

StevenPalley  17/02/2018

Với rất nhiều tiền mã hoá và blockchains khác nhau tồn tại, nhiều trường hợp khá không thoải mái được tạo ra. Mặc dù mỗi cá thể hệ sinh thái đều có quyền tồn tại...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ