Gửi bài viết tới BigCoin

Theta Token – Cách mạng hóa phân phối video

StevenPalley  12/03/2018

Có một sự liên kết rõ ràng giữa tiền mã hóa và việc chơi game. Tương tự với công nghệ blockchain và eSports, đặc biệt là khi phân phối nội dung. Theta nhằm phá vỡ...