Gửi bài viết tới BigCoin

Theta Token – Cách mạng hóa phân phối video

StevenPalley  12/03/2018

Có một sự liên kết rõ ràng giữa tiền mã hóa và việc chơi game. Tương tự với công nghệ blockchain và eSports, đặc biệt là khi phân phối nội dung. Theta nhằm phá vỡ...

BITCOIN được châp nhận bơi greenline yacht

StevenPalley  22/01/2018

Công ty xây dựng và chế tạo thuyền của Thụy Điển - Greenline Yachts sẽ chấp nhận Bitcoin như một phương thức thanh toán cho lĩnh vực của hãng.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain