Gửi bài viết tới BigCoin

CyberMiles công bố kết quả testnet Travis

StevenPalley  30/03/2018

CyberMiles (CoinMarketCap: CMT *), một giao thức blockchain công cộng mới được thiết kế và tối ưu hóa cho các ứng dụng thương mại điện tử, đã công bố phát hành "Travis", TestNet đầu tiên...

CyberMiles – Một giao thức blockchain kết hợp của 5xlab & 5miles

StevenPalley  12/03/2018

Mục đích tạo ra CyberMiles là giúp đỡ việc phân cấp các thị trường trực tuyến.CyberMiles – Một giao thức blockchain kết hợp của 5xlab & 5miles Cùng tìm hiểu cách hoạt động của Cybermiles...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ