Gửi bài viết tới BigCoin

[Dành Cho Người Mới Bắt Đầu] Các Loại Thuật Toán Đồng Thuận (P2)

Nguyen Hoa  17/02/2018

Với các ưu điểm là thông lượng giao dịch đáng kinh ngạc, chi phí giao dịch thấp và khả năng mở rộng mạng lưới, tôi tin rằng các thuật toán đồng thuận nhóm FBA là...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ