Gửi bài viết tới BigCoin

Cung Bitcoin sẽ vượt cầu vòng 8 năm tới

hoatracy  02/07/2020

Nghiên cứu của sàn giao dịch tiền điện tử phái sinh ZUBR cho thấy nguồn cung Bitcoin đang được khai thác hàng ngày sẽ không thể bắt kịp nhu cầu vào năm 2028.