Gửi bài viết tới BigCoin

Bàn về đồng thuận DBFT của NEO

  28/03/2018

Trái ngược với hệ thống vận hành của Bitcoin. Bitcoin là hệ thống phân tán nhưng cũng có yếu tố tập trung. Một mạng lưới có thế có khoảng 10000 node, nhưng trong đó 5001...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ