Gửi bài viết tới BigCoin

Việc mua bitcoin bằng thẻ tín dụng sẽ trở nên khó khăn hơn

Aurora  06/02/2018

Một số ngân hàng lớn nhất thế giới đang ngăn khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để mua bitcoin.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ