Gửi bài viết tới BigCoin

Ngân hàng lớn nhất Trung Quốc hợp tác với blockchain Nervos để tạo ra các ứng dụng phi tập trung

Linh  08/10/2019

Tin vắn: Ngân hàng thương mại nhà nước Trung Quốc China Merchants Bank International (CMBI) đã công bố vào thứ năm một quan hệ đối tác với mạng lưới blockchain Nervos. Ngân hàng hy vọng...

Cho Vay Phi Tập Trung: Có quá tốt để là sự thực?

Charlotte  24/05/2018

Cho Vay Phi Tập Trung: Có quá tốt để là sự thực?