Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] DEXON - Thế hệ tiếp theo của DApp bắt đầu từ đây

Alice  30/06/2018

DEXON nhắm đến việc trở thành nền tảng đầu tiên phát triển các ứng dụng phi tập trung hoặc DApp. Ngôn ngữ lập trình Turing-complete của DEXON cho phép các nhà phát triển tạo và...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ