Gửi bài viết tới BigCoin

Microsoft phát triển ứng dụng nhận dạng mã hóa phân quyền dựa trên Blockchain

StevenPalley  13/02/2018

Microsoft đã đưa ra một thông báo vào hôm thứ ba rằng tập đoàn này đang trong quá trình phát triển các ứng dụng nhận diện mã hóa phân quyền dựa trên công nghệ blockchain...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain