Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] DxChain - Big Data kết hợp với Blockchain: Nền tảng phi tập trung đầu tiên trên thế giới kết hợp giữa Big Data và học máy, xây dựng dựa trên Blockchain máy tính trung tâm

daisy2210  31/07/2018

Bạn đã từng nghĩ đến việc sở hữu dữ liệu của chính mình chưa? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không phải là chủ sở hữu dữ liệu của chính mình, mà lại là...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ