Gửi bài viết tới BigCoin

Các đặc tính nổi bật của Enecuum

  09/05/2018

Enecuum đã khởi động testnet và khẳng định phiên bản demo HyperDAG và PoA hoạt động đúng như kế hoạch. Để các bạn hiểu rõ hơn về các công nghệ được sử dụng trong Enecuum...

Trái tim của Enecuum-Proof of Activity một thuật toán công việc đầy hứa hẹn

  05/05/2018

Dự án Enecuum vẫn chưa hoàn toàn được khởi động: hiện tại mới chỉ có cơ chế đào được khởi động, trong khi đó thì việc phát token và quá trình đào công khai vẫn...

[ICO REVIEW]- Enecuum là gì? Hệ thống HYPERDAG 1,000,000 giao dịch và hơn thế

  02/05/2018

[ICO REVIEW]- Enecuum- Hệ thống HYPERDAG 1,000,000 giao dịch và hơn thế  
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain