Gửi bài viết tới BigCoin

Ernst & Young cho biết có hơn 10% trong tổng số 3,7 tỷ USD được gây quỹ tại ICO đã bị đánh cắp

StevenPalley  22/01/2018

Có hơn 10% số tiền huy động từ việc kêu gọi vốn đầu tư bị mất hoặc bị ăn trộm trong các cuộc tấn công của hacker, một nghiên cứu mới của Ernst & Young...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain