Gửi bài viết tới BigCoin

Một sàn giao dịch Bitcoin của Hàn Quốc tạm dừng việc giao dịch

StevenPalley  06/02/2018

Coinpia đã đưa ra một thông báo trên trang web của mình nói rằng sàn giao dịch này tạm thời ngừng giao dịch bitcoin và Litecoin, hai đồng tiền mã hóa mà sàn này đang...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain