Gửi bài viết tới BigCoin

Chuyên gia thị trường tiền mã hóa cho hay: Bitcoin sẽ có giá trị là 1 triệu USD

StevenPalley  24/01/2018

Theo một trong những nhà tiên phong nổi tiếng nhất của thị trường tiền mã hóa, Bitcoin sẽ đạt giá trị 1 triệu đô la. Wences Cesares đã chia sẻ một số hiểu biết khác...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain