Gửi bài viết tới BigCoin

[Tin tức 30/10] Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ khởi nghiệp Blockchain với số tiền khổng lồ

Linh  30/10/2019

Cơ quan an ninh Internet Hàn Quốc (KISA) sẽ hỗ trợ các dự án liên quan đến blockchain vào năm 2020 với 10,5 tỷ won tương đương 9.0 triệu đô la và ngừng hỗ trợ...

Chính sách của FCA đối với tiền mã hóa

StevenPalley  10/04/2018

Cơ quan quản lý tài chính FCA của Anh đã đưa ra các chính sách thuận lợi cho tiền mã hóa và đánh giá cao vai trò của tiền mã hóa đối với nền kinh...

Các nghị sĩ bắt đầu cuộc điều tra về bitcoin và các loại tiền mã hóa khác

StevenPalley  23/02/2018

Sự gia tăng trong việc sử dụng tiền mã hóa của người dân đã làm tăng thêm sự quan tâm của Ủy ban Kho bạc Quốc hội.