Gửi bài viết tới BigCoin

Bitcoin đã quay lại mức trên 10.000 USD, nhưng lợi nhuận chỉ trong thời gian ngắn

PaulAdams  31/01/2018

Bitcoin đã đạt mức trên 10.000 USD, nhưng lợi nhuận có thể là trong thời gian ngắn, các biểu đồ giá đã chỉ ra điều này. Có vi phạm hỗ trợ then chốt ngày hôm qua, giá...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain