Gửi bài viết tới BigCoin

Samsung ra mắt nền tảng tài chính dựa trên công nghệ blockchain

Charlotte  05/06/2018

Samsung ra mắt nền tảng tài chính dựa trên công nghệ blockchain

HSBC xem xét áp dụng nền tảng Blockchain cho hoạt động tài chính thương mại

Charlotte  15/05/2018

HSBC xem xét áp dụng nền tảng Blockchain cho hoạt động tài chính thương mại

BOSCoin nhắm tới mục tiêu dẫn đầu hệ sinh thái blockchain

Charlotte  13/05/2018

BOSCoin nhắm tới mục tiêu dẫn đầu hệ sinh thái blockchain

Tại sao CREDITS an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Charlotte  07/05/2018

Tại sao CREDITS an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?