Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] Fragments – Đồng tiên mã hóa lý tưởng với mức biến động thấp?

Alice  16/06/2018

Dựa trên những đặc tính của đồng tiền lý tưởng Ideal Money (đồng tiền luôn duy trì ổn định trong một thời gian dài) công bố bởi nhà thiên tài toán học John Nash, Fragments...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ