Gửi bài viết tới BigCoin

Sử dụng công nghệ Blockchain để Đại chúng hoá Không gian

Miorly  14/02/2018

Trong khi NASA và Tesla đã được thành lập trong cùng lĩnh vực, Tổ chức Vũ trụ quốc tế đã thành lập Space Decentral. Tổ chức này đang đưa ra tuyên bố của mình trong...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ