Gửi bài viết tới BigCoin

Giá NEO sẽ giảm xuống còn 45 USD trong đêm nay

StevenPalley  09/04/2018

Đà tích cực của thị trường crypto ngay lúc này rất khó khăn để trông thấy. Ngày hôm nay, có vẻ như một xu hướng tích cực cuối cùng đã xuất hiện, tuy nhiên hầu...

Giá NEO sẽ quay trở lại mức 60 USD trong đêm nay?

StevenPalley  28/03/2018

Có vẻ như cuối cùng thì tất cả các thị trường tiền mã hóa đã có thể kiểm soát được tình thế. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói xu hướng này có chắc...