Gửi bài viết tới BigCoin

Bitcoin sẽ là tài sản tích trữ thay thế Vàng?

admin  28/07/2020

Bitcoin có khả năng sẽ thay thế vàng, trở thành một kênh đầu tư “thiên đường” cho các nhà đầu tư trong thế giới số hoá, ông Nigel Green chia sẻ.

“Bitcoin với vai trò là một giá trị tích lũy có thể có giá $40.000 trong thập kỷ tới” – Matt Hougan

Charlotte  26/05/2018

“Bitcoin với vai trò là một giá trị tích lũy có thể có giá $40.000 trong thập kỷ tới” – Matt Hougan