Gửi bài viết tới BigCoin

Dịch vụ Apple hỗ trợ giao thức Inter-Ledger của Ripple

dangthang  11/04/2018

Tin vui cho cộng đồng Ripple khi giao thức Inter-ledger của crypto này đã được chính thức tích hợp vào trong ứng dụng Apple Pay của Apple.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ