Gửi bài viết tới BigCoin

Điều gì đã xảy ra với những đồng tiền xu ban đầu ở Trung Quốc?

StevenPalley  06/02/2018

Đây là quốc gia đầu tiên cấm việc huy động vốn bằng tiền ảo và đã cắt đứt các cơ sở ICO ở nước ngoài
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ