Gửi bài viết tới BigCoin

Tìm hiểu về đồng GXShares (GXS)

StevenPalley  11/02/2018

GXS là một dịch vụ dữ liệu phi tập trung và là một blockchain sàn giao dịch dữ liệu được xây dựng để trao đổi dữ liệu giữa các nút mạng ngang hàng an toàn....
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain