Gửi bài viết tới BigCoin

[Tổng Kết] Sự kiện FTX VIP Party tại Hà Nội

Linh  13/01/2020

Thứ sáu ngày 10/01 vừa qua, Sàn giao dịch phái sinh FTX và BigcoinVietnam đã đồng tổ chức thành công sự kiện sự kiện FTX VIP Party tại Hà Nội với gần 50 người tham...