Gửi bài viết tới BigCoin

Tin tức: Các giao dịch đáng ngờ xảy ra hàng tháng trời tại sàn giao dịch Coinrail Hàn Quốc trước vụ hack

Charlotte  14/06/2018

Tin tức: Các giao dịch đáng ngờ xảy ra hàng tháng trời tại sàn giao dịch Coinrail Hàn Quốc trước vụ hack

Tìm hiểu thêm The DAO, cuộc tấn công, Soft Fork và Hard Fork

Nguyen Hoa  22/01/2018

Bài báo này sẽ đi trả lời các câu hỏi sau: The DAO được tạo ra như thế nào và để làm gì, The DAO được vận dụng như thế nào, soft fork thất bại...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ