Gửi bài viết tới BigCoin

Chính phủ Mexico thí điểm điều hành một hệ thống Blockchain

StevenPalley  10/04/2018

Một quan chức chính phủ tiết lộ hôm thứ Ba rằng chính phủ Mexico đã làm việc liên tục trong một dự án để theo dõi các hồ sơ thầu cho các hợp đồng công...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ