Gửi bài viết tới BigCoin

Các hãng hàng không bắt đầu đánh giá các giải pháp Blockchain

StevenPalley  08/02/2018

Công nghệ Blockchain, cho phép tiền mã hoá như Bitcoin hoạt động, gần đây đã chiếm lĩnh thị trường thế giới bởi cơn bão.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ