Gửi bài viết tới BigCoin

Tích hợp dữ liệu với AI? Dự án ICO mới của giáo sư Hacker

Jhin  15/02/2018

Với lượng dữ liệu quá tải và giá ứng dụng xử lý những dữ liệu đó cao ngút trời, liệu dự án ICO Thought của giáo sư Hacker sẽ đem lại những giải pháp gì?
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ