Gửi bài viết tới BigCoin

Công Nghệ Lightning Network Sẽ Đưa Ta Về Hệ Thống Ngân Hàng Tập Trung?

Nguyen Hoa  16/02/2018

Theo như dân mã hóa, Bitcoin chính là tự do: Bitcoin không bị ràng buộc bởi chính trị, chính phủ hay lợi ích đặc biệt của ai. Mà nó là khả năng tạo ra và...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ