Gửi bài viết tới BigCoin

Mayo Clinic và một công ty tại Anh ký hiệp ước nghiên cứu blockchain

Charlotte  25/06/2018

Mayo Clinic và một công ty tại Anh ký hiệp ước nghiên cứu blockchain

CURAIZON ĐƯA RA MỤC TIÊU TRỢ GIÚP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUỐC GIA VỚI CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Charlotte  26/05/2018

CURAIZON ĐƯA RA MỤC TIÊU TRỢ GIÚP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUỐC GIA VỚI CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Phòng khám ảo sử dụng công nghệ Blockchain để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân hiểm nghèo

Charlotte  20/03/2018

Một công ty về dịch vụ chăm sóc sức khỏe nổi tiếng đang khởi động một hệ thống dựa trên nền tảng blockchain được thiết kế để chữa trị cho các bệnh nhân mắc bệnh...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain