Gửi bài viết tới BigCoin

Bitcoin giảm mạnh, lợi nhuận của quỹ đầu cơ từ việc đầu tư vào thị trường 2,511%

StevenPalley  08/02/2018

Các quỹ đầu cơ hay còn gọi là quỹ đầu tư thanh khoản – linh (hedge funds – một loại quỹ đầu tư có tính đại chúng thấp và không bị quản chế quá chặt)...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ