Gửi bài viết tới BigCoin

[Huobi Quý 3] Khối lượng giao dịch Hơp Đồng Tương Lai đạt 3 tỷ USD mỗi ngày

admin  11/10/2019

Trong quý 3, khối lượng giao dịch Hợp Đồng Tương Lai trung bình hàng ngày tăng 57% so với quý 2. Trong số đó, khối lượng giao dịch đơn trung bình hàng ngày của Huobi...

CME Group: Thị trường đi xuống? Đừng đổ lỗi cho hợp đồng tương lai nữa!

Alice  20/09/2018

Tim McCourt - Giám đốc quản lý kiêm Trưởng bộ phận sản phẩm đầu tư thay thế của CME Group đã khẳng định hợp đồng tương lai Bitcoin không phải nguyên nhân khiến thị trường...

Ripple và hợp đồng tương lai của nó có thể trở thành thị trường lớn tiếp theo

Mi_A  21/03/2018

Ripple và hợp đồng tương lai của nó có thể trở thành thị trường lớn tiếp theo