Gửi bài viết tới BigCoin

Horizen [ZEN]: Grayscale Investment thêm một privacy coin vào quỹ đầu tư của họ

Anna   07/09/2018

Grayscale Investments đã cố bố đầu tư vào Horizen hay còn gọi là ZenCash trong thời gian tới. Một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain