Gửi bài viết tới BigCoin

TokenDraft công bố giai đoạn Pre-ICO

StevenPalley  14/03/2018

Nhóm phát triển đằng sau TokenDraft, nền tảng Daily Fantasy Sports (DFS) được vận hành bởi công nghệ blockchain Ethereum, công bố bước vào giai đoạn pre-ICO.  
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain