Gửi bài viết tới BigCoin

[Tin tức 30/05] ICON của Hàn Quốc phát hành giao thức tương tác Blockchain

Linh  30/05/2020

Nền tảng Blockchain công khai lớn nhất Hàn Quốc, ICON đã phát hành giao thức truyền dẫn Blockchain (BTP), cho phép các chuỗi khối riêng lẻ tương tác và giao tiếp với nhau. Giao thức cho...

800 triệu USD Tokens Hoán đổi của ICON sẽ ra mắt trong vòng 24 giờ

Charlotte  21/06/2018

800 triệu USD Tokens Hoán đổi của ICON sẽ ra mắt trong vòng 24 giờ

ICON là gì? Tìm hiểu về đồng tiền ICX

StevenPalley  07/02/2018

ICON là một nền tảng blockchain, nền tảng này kết nối các nền tảng khác nhau như Bitcoin, Ethereum, NEO, Ark, và Qtum. Token ICX là đơn vị giao dịch trên nền tảng ICON, Token...