Gửi bài viết tới BigCoin

IDO gây ra nhiều nghi vấn về sự bất công trong gọi vốn

hoatracy  15/07/2020

Việc listing bZx token thông qua "IDO" đang đặt ra nhiều nghi vấn về cơ chế gây quỹ mới nhất trên Ethereum.