Gửi bài viết tới BigCoin

Bạn có thắc mắc đợt IEO vừa rồi của Ankr tại Tokenman?

admin  27/01/2019

Đầu tuần này, Ankr đã tiến hành IEO (Initial Exchange Offerings) đầu tiên trên nền tảng trao đổi Tokenman của Hàn Quốc. Nền tảng này được ra mắt bởi Bitman, cộng đồng tiền điện tử...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ