Gửi bài viết tới BigCoin

Ignis – Nền tảng Blockchain có khả năng mở rộng thế hệ kế tiếp

StevenPalley  12/03/2018

Có một vài dự án blockchain khá thú vị mà không bao giờ được nói đến. Chúng ta thường thấy các dự án blockchain hiện tại giới thiệu "chuỗi con" như một cách để thúc...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ